1. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób: (.pdf);  (.docx) 
2. Dane do Aktu Notarialnego ( załącznik do wniosku o ustanowienie odrębnej własności)(.pdf); (.docx)
3. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego - lokatorskiego prawa w odrębną własność(.pdf); (.docx)
4. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego - własnościowego prawa w odrębną własność(.pdf); (.docx)
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia do sprzedaży, darowizny, banku, działu spadku.
8. Wniosek o zmianę adresu do korespondencji. (.pdf);(.docx)
9. Wniosek o zmianę wysokości zaliczek na ciepłą i zimną wodę. (.pdf);(.docx)