Niejawna część strony internetowej S. M. "WYŻYNY"

Publikujemy w niej przede wszystkim uchwały Walnego Zgromadzenia,
Rady Nadzorczej i Zarządu
oraz protokoły z ich posiedzeń do wiadomości członków spółdzielni.
Nie zamieszczamy tutaj informacji dotyczących Państwa salda rozliczeniowego ze spółdzielnią.
Ta informacja znajduje się w zakładce "MOJE KONTO".

Celem weryfikacji i założenia konta - prosimy o przybycie do siedziby spółdzielni ul. Kazury 5 z dowodem tożsamości.