Niejawna część strony internetowej S. M. "WYŻYNY"

Publikujemy w niej przede wszystkim uchwały Walnego Zgromadzenia,
Rady Nadzorczej i Zarządu
oraz protokoły z ich posiedzeń do wiadomości członków spółdzielni.

Prosimy o przybycie do siedziby Spółdzielni ul. Kazury 5 z dowodem tożsamości  - celem weryfikacji i założenia konta.