SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI : 

 

Prezes Zarządu Spółdzielni: mgr inż. Krzysztof Gosławski:       
          - kieruje bieżącą działalnością spółdzielni a w szczególności nadzoruje prace w zakresie spraw księgowych, ekonomicznych, organizacyjno - prawnych i rozpatruje sprawy interwencyjne. 

 

Członek Zarządu Spółdzielni: Andrzej Grad:

          - odpowiada za komunikację  z członkami spółdzielni, organizację zebrań statutowych i spotkań z mieszkańcami spółdzielni, nadzoruje realizację uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, pracę Działu Mieszkaniowego, Windykacji, NOK-u oraz organizuje posiedzenia Komisji  Rady Nadzorczej.

 

Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni: mgr inż. Mariusz Wildner

          - nadzór nad pracami w zakresie technicznym, remontowym oraz ekspoatacyjnym.

 

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów według określonych kompetencji w poniedziałki i czwartki od 16:00 do 18:00 ( po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie ).