LISTA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI.
Wybrani na kadencję 2023 - 2026.

Prezydium Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Przewodniczący Komisji Techniczno - Inwestycyjnej:           Mieczysław Grodzki
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Przewodniczący Komisji Ekonomicznej:           Grzegorz Witkowski
3. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni:                                                                                                                 Lidia Dudzińska

Członkowie Rady Nadzorczej:
4. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:                                                                 Krzysztof Ksyta
5. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Handlu i Usług:                                                           Stanisław Kunikowski
6. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Kuturalno - Społecznej:                                              Ewa Dobrowlska - Nogal
7. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Eksploatacji:                                                               Witold Kemicer
8. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                              Andrzej Izdebski
9. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                              Emilia Koziarska
10. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Halina Kupiecka
11. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Marek Piotrowski
12. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Michał Słowiński
13. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Katarzyna Sobczyk - Osuchowska
14. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Andrzej Zdzieborski
15. Członek Rady Nadzorczej:                                                                                                                            Tadeusz Zimiński

 Dyżury Członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17:00 - 18:00 w siedzibie spółdzielni ul. Kazury 5.